Bağlı Olduğu Akademik BirimMimarlık Bölümü
AdZafer
SoyadSağdıç
ÜnvanDr. Öğr. Üyesi
E-postazafersagdic@hotmail.com
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/sagdic
Koordine Ettiği DerslerMIM6504 Mimarlık, Toplum, Kültür İlişkileri
MIM5503 Çağdaş Türkiye Mimarlığı
MIM6503 Mimarlık Tarihinde Yöntembilim
MIM5505 Günümüz Dünya Mimarlığı
MIM3332 1970 sonrası Dünya Mimarlığı
MIM3341 Mimarlık Mesleğinin Tarihi
MIM4321 Tasarım ve Sanatta Modernlik Sorunsalları
MIM4341 Sinemada Mekan ve Tarih
MIM4361 Mimarlığın Güncel Aktörleri
MIM6508 Endüstri Devrimi Sonrasında Mimarlık
MIM6510 Tasarım ve Mimarlık Tarihinde Üç Boyutlu Düşünce
Verdiği DerslerMIM6504 Mimarlık, Toplum, Kültür İlişkileri
MIM6506 Tanzimat Dönemi Mimarlığı
MIM6502 Mimarlık Tarihinde Yerel Gelenekler
MIM6505 Mimarlıkta Eleştiri
MIM5503 Çağdaş Türkiye Mimarlığı
MIM5514 Yapı Teknolojisi Tarihi
MIM5510 Modernleşme Dönemi Mimarlığı
MIM6503 Mimarlık Tarihinde Yöntembilim
MIM5508 Mimari Bezeme
MIM5509 Mimarlık Tarihi Temel Metinleri
MIM5513 Türkiye'nin Barınma ve Konut Tarihi
MIM5001 Seminer
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi
MIM5511 Osmanlı Mimarlığının Sorunları
MIM5502 Avrupa Mimarlığı
MIM5505 Günümüz Dünya Mimarlığı
MIM3332 1970 sonrası Dünya Mimarlığı
MIM3341 Mimarlık Mesleğinin Tarihi
MIM4321 Tasarım ve Sanatta Modernlik Sorunsalları
MIM4341 Sinemada Mekan ve Tarih
MIM2421 Mimarlık Tarihi
0717002 Uzmanlık Alan Dersi - D
0717001 Uzmanlık Alan Dersi - YL
MIM2071 Mimarlık Tarihi 1
MIM2042 Mimarlık Tarihi 2
MIM3051 Mimarlık Tarihi 3
MIM3062 Mimarlık Tarihi 4
MIM4361 Mimarlığın Güncel Aktörleri
MIM5516 Tarih Boyunca Mimarlık ve Mekan
MIM5517 Yapı Teknolojisi Tarihine Giriş
MIM5514 Yapı Teknolojisi Tarihi
MIM6508 Endüstri Devrimi Sonrasında Mimarlık
MIM6510 Tasarım ve Mimarlık Tarihinde Üç Boyutlu Düşünce
MIM4600 Tarihi Yapılar Üzerinden İstanbul Okuması