Bağlı Olduğu Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
AdSunduz
SoyadKasar
ÜnvanProf. Dr.
E-postasunduzkasar@hotmail.com
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/sunduz
OfisB-1016
Koordine Ettiği DerslerMTF6106 Çeviride Metinlerarasılık
MTF2111 Dilbilimin Temel Kavramları
MTF6105 Toplum Çevirmenliği ve Budunyöntembilim
MTF3132 Göstergebilim ve Çeviri
MTF3312 Fransız Yazını ve Uygarlığı V
MTF6107 Çeviri Göstergebilimi
MTF6108 Sözlükbilimde Çağdaş Yaklaşımlar
MTF6109 Dil Bilimleri ve Çeviri
MTF6110 Sosyal Bilimlerde Kuram Çevirisi
MTF6116 İmgebilim ve Çeviribilim
MTF9000 Bitirme Çalışması
BDE5106 Çeviri ve Toplumbilim İlişkileri
BDE5104 Teknik çeviri-Terimbilim ilişkileri
BDE5001 Seminer
BDE5101 Çeviri Türleri I
MTF2392 Göstergebilime Giriş
BDE5207 B Dili I
BDE5208 B Dili II
BDE5209 Simültane Çeviriye Giriş
MTF6117 Türkçede Çeviribilim Terimcesinin Oluşumu
MTF6118 Çeviri Göstergebiliminde Kuram Yöntem ve Uygulamalar
MTF3991 Mesleki Deneyim I
MTF4991 Mesleki Deneyim II
Verdiği DerslerMTF2111 Dilbilimin Temel Kavramları
MTF3132 Göstergebilim ve Çeviri
MTF3312 Fransız Yazını ve Uygarlığı V
MTF6107 Çeviri Göstergebilimi
MTF6108 Sözlükbilimde Çağdaş Yaklaşımlar
MTF6109 Dil Bilimleri ve Çeviri
MTF6110 Sosyal Bilimlerde Kuram Çevirisi
BDE5109 Sözlükbilim Yöntemleri
MTF6001 Seminer
026UZMYL Uzmanlık Alan Dersi
BDE5000 Yüksek Lisans Tezi
MTF6000 Doktora Tezi
MTF2392 Göstergebilime Giriş
026UZMDR Uzmanlık Alan Dersi (D)
BDE5207 B Dili I
0266287 Seminer I
BDE5208 B Dili II
0266288 Seminer II
BDE5209 Simültane Çeviriye Giriş
BDE5210 Ardıl Çeviri Uygulamaları II
BDE5211 Ardıl Çeviri Uygulamaları III
BDE5002 Dönem Projesi
MTF6117 Türkçede Çeviribilim Terimcesinin Oluşumu
MTF6118 Çeviri Göstergebiliminde Kuram Yöntem ve Uygulamalar
MTF4991 Mesleki Deneyim II