Bağlı Olduğu Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
AdZühal
SoyadÖlmez
ÜnvanProf. Dr.
E-postazuolmez@gmail.com
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/zolmez
OfisD-1033
Koordine Ettiği DerslerTDE4271 Çağatayca
TDE6102 Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi
TDE5XXX Türk Dili Semineri
TDE6105 Çuvaşça
TDE6106 Yakutça
TDE6109 Çağatay Dili ve Edebiyatı
TDE5110 Genel Dilbilim'e Giriş
TDE5104 Genel Dilbilim
TDE5103 Harezm Türkçesi
TDE5111 Gagauzca
TDE5107 Kırgızca
TDE6100 Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisine Giriş
TDE5108 Kazakça
TDE5115 Ses Bilgisi
TDE5116 Söz Yapımı
TDE5117 Söz Dizimi
TDE5112 Etimoloji ve Sözlükçülük
TDE6115 Klasik Moğolcaya Giriş
TDE6116 Klasik Moğolca
TDE6114 Halaçça
TDE4304 Türk Dünyası Edebiyatına Giriş
TDE4308 Kırgız Dili
TDE4314 Türkmence
TDE5119 Rusça Başlangıç II
TDE5114 Türkmen Türkçesi
TDE5118 Rusça Başlangıç I
TDE6108 Hakasça
TDE5120 Tarihi Türk Dili Metinleri
Verdiği DerslerTDE4271 Çağatayca
TDE6102 Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi
TDE5XXX Türk Dili Semineri
TDE6105 Çuvaşça
TDE5105 Eski Anadolu Türkçesi YL
TDE6106 Yakutça
TDE6109 Çağatay Dili ve Edebiyatı
TDE5110 Genel Dilbilim'e Giriş
TDE5104 Genel Dilbilim
TDE5103 Harezm Türkçesi
TDE5111 Gagauzca
TDE5107 Kırgızca
TDE6100 Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisine Giriş
TDE6001 Seminer
TDE5108 Kazakça
TDE2306 Çağdaş Türk Dilleri Coğrafyası
TDE5113 Özbekçe
TDE5115 Ses Bilgisi
TDE5116 Söz Yapımı
TDE5117 Söz Dizimi
TDE5112 Etimoloji ve Sözlükçülük
TDE6116 Klasik Moğolca
TDE6000 Doktora Tezi
TDE6114 Halaçça
TDE4304 Türk Dünyası Edebiyatına Giriş
TDE4308 Kırgız Dili
TDE4310 Kuzey Grubu Türk Dilleri
TDE4314 Türkmence
TDE5114 Türkmen Türkçesi
TDE5118 Rusça Başlangıç I
TDE6108 Hakasça
--- Uzmanlık Alan (Doktora)
TDE4000 Bitirme Çalışması
TDE5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik
TDE6144 Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları
TDE5120 Tarihi Türk Dili Metinleri