Bağlı Olduğu Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
AdAli
SoyadYıldız
ÜnvanDr. Öğr. Üyesi
E-postaa.yildiz@msn.com
Web Sayfası
Koordine Ettiği DerslerTDE5210 Çağdaş Türk Şiiri
TDE5211 Yeni Türk Edebiyatında Oryantalizm ve Oksidantializm
TDE3261 II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı'na Giriş
TDE3262 II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı
TDE6137 Türk Edebiyatında Poetikalar
TDE4321 Modern Türk Şiiri
Verdiği DerslerTDE1241 Tanzimat Dönemi Edebiyatı Şiir ve Tiyatro
TDE2261 Servet-i Fünun Edebiyatında Şiir
TDE2262 Servet-i Fünun Edebiyatında Roman ve Hikâye
TDE5203 Araştırma Yöntem ve Tekniklerine Giriş
TDE5209 Modern Türk Eleştirisinin Eleştirisi
TDE5210 Çağdaş Türk Şiiri
TDE5211 Yeni Türk Edebiyatında Oryantalizm ve Oksidantializm
TDE4381 Modern Türk Romanında Değişken Bir Unsur Olarak Tema
TDE2271 Edebiyat Kuramları
TDE5215 Edebiyat Kuramları YL
TDE5216 Türk Tiyatro Tarihi YL
TDE5217 Türk Romanında Kadın
TDE5205 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
TDE3261 II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı'na Giriş
TDE3262 II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı
TDE6001 Seminer
TDE1242 Tanzimat Dönemi Edebiyatı Roman ve Hikaye
TDE6000 Doktora Tezi
--- Uzmanlık Alan (Doktora)
TDE4000 Bitirme Çalışması
TDE5204 Şiirde Anlam ve Yorum
TDE6120 Roman Teorileri ve Analizleri I
TDE6121 Roman Teorileri ve Analizleri II
TDE6124 1950 Sonrası Türk Şiiri I: İkinci Yeni Şiiri
TDE6125 1950 Sonrası Türk Şiiri II: Bağımsız İsimler
TDE6126 Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri I
TDE6127 Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri II
TDE6130 Basın ve Edebiyat
TDE6131 Türk Edebiyatında Tartışmalar I
TDE6132 Türk Edebiyatında Tartışmalar II
TDE6133 Yeni Türk Edebiyatına Yön Verenler I
TDE6134 Yeni Türk Edebiyatına Yön Verenler II
TDE6137 Türk Edebiyatında Poetikalar
TDE6138 Edebiyat Bilimi I
TDE6139 Edebiyat Bilimi II
TDE4321 Modern Türk Şiiri
TDE4318 Eleştirel Okuma
TDE3372 Modern Türk Edebiyatında Nesir