Bağlı Olduğu Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
AdSevim
SoyadYılmaz Önder
ÜnvanDoç. Dr.
E-postasevim.yilmazonder@gmail.com
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/seyilmaz
Koordine Ettiği DerslerTDE3311 Anadolu ve Rumeli Ağızları Ses ve Biçimbilgisi
TDE1251 Osmanlı Türkçesine Giriş
TDE1252 Osmanlı Türkçesi Grameri
‎TDE3231‎ Genel Dilbilim Fonetik-Morfoloji
‎TDE3272‎ Genel Dilbilim Sentaks-Semantik
TDE6110 Klasik Osmanlı Nesri
TDE6111 Klasik Osmanlı Nazmı
TDE6112 Eski Osmanlıca Metinlerinden Seçmeler
TDE6113 Eski Osmanlıcada Sözyapımı
TDE6117 Genel Fonetik
TDE3306 Türk Dili Gramerciliği
TDE1305 Türkçenin Güncel Sorunları
TDE4316 Anadolu ve Rumeli Ağızları Sözvarlığı
TDE4373 Osmanlı Paleografyasına Giriş
TDE4374 Osmanlı Paleografyası
TDE5224 Karamanlıcıya Giriş
TDE5225 Karamanlıca Metin Okumaları
Verdiği DerslerTDE1211 Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi
TDE2211 Türkiye Türkçesi Tümce Bilgisi
TDE3311 Anadolu ve Rumeli Ağızları Ses ve Biçimbilgisi
TDE1212 Türkiye Türkçesi Biçim Bilgisi
TDE1251 Osmanlı Türkçesine Giriş
TDE1252 Osmanlı Türkçesi Grameri
‎TDE3231‎ Genel Dilbilim Fonetik-Morfoloji
‎TDE3272‎ Genel Dilbilim Sentaks-Semantik
TDE6110 Klasik Osmanlı Nesri
TDE6111 Klasik Osmanlı Nazmı
TDE6112 Eski Osmanlıca Metinlerinden Seçmeler
TDE6113 Eski Osmanlıcada Sözyapımı
TDE6001 Seminer
TDE6117 Genel Fonetik
TDE3306 Türk Dili Gramerciliği
TDE6000 Doktora Tezi
TDE1305 Türkçenin Güncel Sorunları
TDE4316 Anadolu ve Rumeli Ağızları Sözvarlığı
--- Uzmanlık Alan (Doktora)
TDE4000 Bitirme Çalışması
TDE5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik
TDE6144 Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları
TDE4373 Osmanlı Paleografyasına Giriş
TDE4374 Osmanlı Paleografyası
TDE5224 Karamanlıcıya Giriş
TDE5225 Karamanlıca Metin Okumaları