Bağlı Olduğu Akademik BirimMimarlık Bölümü
AdAlev
SoyadErkmen Özhekim
ÜnvanDoç. Dr.
E-postaaleverkmen@ttmail.com
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/erkmen
Koordine Ettiği DerslerMIM6505 Mimarlıkta Eleştiri
MIM5509 Mimarlık Tarihi Temel Metinleri
MIM5512 Osmanlıca
MIM4351 Mimarlık Düşüncesi Tarihi
MIM5519 Mimarlık Tarihinde Osmanlı Belgelerinin Çözümlenmesi
Verdiği DerslerMIM6506 Tanzimat Dönemi Mimarlığı
MIM6502 Mimarlık Tarihinde Yerel Gelenekler
MIM6505 Mimarlıkta Eleştiri
MIM5514 Yapı Teknolojisi Tarihi
MIM5510 Modernleşme Dönemi Mimarlığı
MIM6503 Mimarlık Tarihinde Yöntembilim
MIM5508 Mimari Bezeme
MIM5509 Mimarlık Tarihi Temel Metinleri
MIM5513 Türkiye'nin Barınma ve Konut Tarihi
MIM5001 Seminer
MIM5511 Osmanlı Mimarlığının Sorunları
MIM5502 Avrupa Mimarlığı
MIM2421 Mimarlık Tarihi
0717002 Uzmanlık Alan Dersi - D
0717001 Uzmanlık Alan Dersi - YL
MIM2071 Mimarlık Tarihi 1
MIM2042 Mimarlık Tarihi 2
MIM3051 Mimarlık Tarihi 3
MIM3062 Mimarlık Tarihi 4
MIM4351 Mimarlık Düşüncesi Tarihi
MIM4361 Mimarlığın Güncel Aktörleri
MIM5516 Tarih Boyunca Mimarlık ve Mekan
MIM5517 Yapı Teknolojisi Tarihine Giriş
MIM5514 Yapı Teknolojisi Tarihi
MIM4600 Tarihi Yapılar Üzerinden İstanbul Okuması