Bağlı Olduğu Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
AdOya
SoyadAkın
ÜnvanDoç. Dr.
E-postaoakin@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/oakin
Koordine Ettiği DerslerSBP4370 Kentsel Mekanda Dönüşüm
SBP5012 Kentsel Doku ve Yapı Tipolojileri Analizi
SBP5207 Tarihi Kentlerde Büyüme ve Dönüşüm Sorunları
SBP1112 Planlama 2
SBP3330 Kentsel Koruma Kavramının Evrimi
SBP6105 İstanbul'un Mekansal Dinamikleri Planlama ve Kentsel Tasarım Konuları
SBP1111 Planlama 1
SBP5310 Kültürel Miras Alanlarının Korunmasında Yeni Kavram ve Yaklaşımlar
SBP5311 Tarihi Çevrenin Analizi, Planlama ve Yönetimi için Yöntem ve Teknikler
Verdiği DerslerSBP4370 Kentsel Mekanda Dönüşüm
SBP5012 Kentsel Doku ve Yapı Tipolojileri Analizi
SBP5207 Tarihi Kentlerde Büyüme ve Dönüşüm Sorunları
SBP1112 Planlama 2
SBP3330 Kentsel Koruma Kavramının Evrimi
SBP6105 İstanbul'un Mekansal Dinamikleri Planlama ve Kentsel Tasarım Konuları
SBP5902 Uzmanlık Alan Dersi
SBP6902 Uzmanlık Alan Dersi
SBP5310 Kültürel Miras Alanlarının Korunmasında Yeni Kavram ve Yaklaşımlar
SBP5311 Tarihi Çevrenin Analizi, Planlama ve Yönetimi için Yöntem ve Teknikler
SBP2020 Deprem ve Planlama