Bağlı Olduğu Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
AdDoruk
SoyadÖzügül
ÜnvanDoç. Dr.
E-postadozugul@yahoo.com
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/dozugul
Koordine Ettiği DerslerSBP4960 Arazi Kullanım Kararları ve Değerlendirme Yöntemleri
SBP5518 Stratejik Çevre Etki Değerlendirmesi
SBP3021 Planlama Kuram ve Teknikleri
SBP5103 Çevre Politikaları ve Yönetimi
Verdiği DerslerSBP4960 Arazi Kullanım Kararları ve Değerlendirme Yöntemleri
SBP5518 Stratejik Çevre Etki Değerlendirmesi
SBP1031 Şehir ve Planlama 1
SBP1172 Şehir ve Planlama 2
SBP5508 Kaynak Analizi 2
SBP5514 Proje
SBP5902 Uzmanlık Alan Dersi
SBP6902 Uzmanlık Alan Dersi
SBP4380 Kentsel Planlamada Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi