Bağlı Olduğu Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
AdŞükrü Ayhan
SoyadGazioğlu
ÜnvanDr. Öğr. Üyesi
E-postagazioglu@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/gazioglu
OfisH1-13
Koordine Ettiği DerslerINS4251 Sulama-Kurutma
INS4222 Hidroelektrik Tesisler
INS3242 Hidroloji
INS6206 Hidrolojide Stokastik Süreçler
INS5209 İleri Hidroloji
INS2931 İstatistik
INS5212 Yeraltı Suları Hidrolojisi
Verdiği DerslerINS4281 Su Temini ve Atık Su Sistemleri Tasarımı
INS4291 Su Yapıları Tasarımı
INS4201 Su Kaynakları
INS4251 Sulama-Kurutma
INS4222 Hidroelektrik Tesisler
INS3242 Hidroloji
INS2002 Mesleki Staj 1
INS3002 Mesleki Staj 2
INS6206 Hidrolojide Stokastik Süreçler
INS5209 İleri Hidroloji
INS2931 İstatistik
INS5212 Yeraltı Suları Hidrolojisi