Bağlı Olduğu Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
AdYakup
SoyadÇelik
ÜnvanProf. Dr.
E-postayacelik@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/yacelik
Koordine Ettiği DerslerTDE4262 Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı
TDE4251 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiir ve Öyküsü
TDE5209 Modern Türk Eleştirisinin Eleştirisi
TDE5204 Şiirde Anlam ve Yorum
TDE6120 Roman Teorileri ve Analizleri I
TDE6138 Edebiyat Bilimi I
Verdiği DerslerTDE1241 Tanzimat Dönemi Edebiyatı Şiir ve Tiyatro
TDE4262 Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı
TDE2261 Servet-i Fünun Edebiyatında Şiir
TDE2262 Servet-i Fünun Edebiyatında Roman ve Hikâye
TDE4251 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiir ve Öyküsü
TDE5210 Çağdaş Türk Şiiri
TDE5211 Yeni Türk Edebiyatında Oryantalizm ve Oksidantializm
TDE4381 Modern Türk Romanında Değişken Bir Unsur Olarak Tema
TDE5215 Edebiyat Kuramları YL
TDE5216 Türk Tiyatro Tarihi YL
TDE5217 Türk Romanında Kadın
TDE6001 Seminer
TDE1242 Tanzimat Dönemi Edebiyatı Roman ve Hikaye
TDE6000 Doktora Tezi
--- Uzmanlık Alan (Doktora)
TDE5202 Edebiyat Akımları
TDE6121 Roman Teorileri ve Analizleri II
TDE6126 Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri I
TDE6127 Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri II
TDE6131 Türk Edebiyatında Tartışmalar I
TDE6132 Türk Edebiyatında Tartışmalar II
TDE6134 Yeni Türk Edebiyatına Yön Verenler II
TDE6137 Türk Edebiyatında Poetikalar
TDE6144 Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları
TDE3372 Modern Türk Edebiyatında Nesir