Bağlı Olduğu Akademik BirimSanat Bölümü
AdMehmet Şah
SoyadMALTAŞ
ÜnvanDr. Öğr. Üyesi
E-postammaltas@hotmail.com
Web Sayfasıwww.mehmetsahmaltas.com
Koordine Ettiği DerslerSYP2441 Sanat ve Matematik
SAN6000 Sanatta Yeterlik Eser Çalışması
BSP2441 Modern Sanat Manifestoları
Verdiği DerslerSAN6204 Atölye Çalışması
SAN6212 Uygulama – Plastik Sanatlar 1
SYP2441 Sanat ve Matematik
SAN6213 Uygulama - Plastik Sanatlar 2
BSP2441 Modern Sanat Manifestoları