Bağlı Olduğu Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
AdMehmet
SoyadGürol
ÜnvanProf. Dr.
E-postamgurol@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/mgurol
Koordine Ettiği DerslerEGT2010 Öğretim İlke ve Yöntemleri
EGT5115 Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi
EGT6109 Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinde Gelişmeler
EGT6120 Program Değerlendirme Model ve Uygulamaları
EGT6122 Program Geliştirme ve Değerlendirme Semineri
EGT5002 Dönem Projesi
Verdiği DerslerEGT1030 Eğitim Psikolojisi
EGT2010 Öğretim İlke ve Yöntemleri
EGT4012 Öğretmenlik Uygulaması 1
EGT5124 Öğretim Tasarımı Modelleri
EGT5112 Karşılaştırmalı Eğitim Programları
EGT5114 Öğrenen Merkezli Uygulamalar
EGT5115 Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi
EGT5116 Öğretim Süreçleri ve Eğilimler
EGT6108 Hizmet İçi Eğitimde Program Geliştirme ve Uygulama
EGT7238 Okullarda Program Geliştirme Çalışmaları
EGT6109 Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinde Gelişmeler
EGT6110 Karşılaştırmalı Eğitim Programlarının İncelenmesi
EGT6112 Nitel Araştırma Teknikleri
EGT6116 İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri
EGT6118 Öğretim Süreçlerinde Yeni Yaklaşımlar
EGT6120 Program Değerlendirme Model ve Uygulamaları
EGT6212 Yüksek Lisans Tezi
EGT6000 Doktora Tezi
EGT6113 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
EGT6402 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
EGT6415 Program Geliştirme ve Değerlendirme
EGT6302 Eğitimde Program Geliştirme
EGT6305 Öğretim Süreçleri ve Eğilimler
EGT6306 Öğretim Tasarımı Modelleri
EGT6307 Öğrenen Merkezli Uygulamalar
EGT5002 Dönem Projesi
EGT6313 Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi
EGT6323 Karşılaştırmalı Eğitim Programları
EGT5000 Yüksek Lisans Tezi
EGT5001 Seminer
EGT6123 Eğitim Programlarının İncelenmesi
EGT6388 Eğitim Programları ve Öğretim Semineri
EGT6213 Uzmanlık Alan Dersi
EGT7203 Uzmanlık Alan Dersi
EGT2120 Okul Dışı Öğrenme Ortamları
EGT5004 Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik
EGT5199 Nitel Araştırmaya Giriş