Bağlı Olduğu Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
AdBurcu
SoyadÜNAL
ÜnvanDr. Öğr. Üyesi
E-postaburcuunalvarol@gmail.com
Web Sayfası
OfisB-103
Koordine Ettiği DerslerING3321 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 1
ING3322 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 2
ING3151 İkinci Yabancı Dil I
ING4131 İkinci Yabancı Dil III
ING3222 İkinci Yabancı Dil II
ING1222 Sözcük Bilgisi
ING2341 Eleştirel Okuma ve Yazma
ING2010 Dil ve Toplum
ING2030 Edimbilimi ve Dil Öğretimi
ING2040 İngilizce Ders Kitabı İncelemesi
ING2130 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
ING2150 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi
ING2160 Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi
ING5100 İngilizce Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar
ING5102 Yabancı Dil Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri
ING5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik
ING5001 Seminer
ING5202 Yabancı Dil Öğretim Programları Geliştirme ve Değerlendirme
Verdiği DerslerING3322 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 2
ING1222 Sözcük Bilgisi
ING2341 Eleştirel Okuma ve Yazma
ING4301 Öğretmenlik Uygulaması 1
ING4302 Öğretmenlik Uygulaması 2
ING2040 İngilizce Ders Kitabı İncelemesi
ING2130 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
ING2160 Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi
ING5100 İngilizce Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar
ING5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik