Bağlı Olduğu Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
AdM.Engin
SoyadDeniz
ÜnvanProf. Dr.
E-postaedeniz@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/edeniz
Koordine Ettiği DerslerPDR2201 Gelişim Psikolojisi 2
PDR1222 Okullarda Rehberlik Ve Psikolojik Danışma
PDR4242 Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Semineri
PDR2232 Karakter ve Değer Eğitimi
PDR2310 Sosyal Beceri Eğitimi
PDR2380 İnsan Kaynakları Yönetimi
PDR2390 Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi
Verdiği DerslerOKL1031 Psikoloji
EGT4010 Okullarda Rehberlik
PDR2201 Gelişim Psikolojisi 2
PDR4242 Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Semineri
PDR6103 İleri Psikolojik Ölçme Teknikleri ve Uygulaması
PDR6106 Okul Psikolojik Danışmanlığında Güncel Konular
PDR6003 Uzmanlık Alan Dersi
PDR2232 Karakter ve Değer Eğitimi
PDR4301 Okullarda RPD Uygulamaları 1
PDR4302 Okullarda RPD Uygulamaları 2
PDR4232 Travma Sonrası Psikolojik Danışma
PDR2310 Sosyal Beceri Eğitimi
PDR2260 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
PDR5004 Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik
PDR5002 Dönem Projesi