Bağlı Olduğu Akademik BirimSanat Bölümü
AdMehmet
SoyadNUHOĞLU
ÜnvanDr. Öğr. Üyesi
E-postamehmetnuhoglu77@hotmail.com
Web Sayfası
OfisDC-3011
Koordine Ettiği DerslerSYP1021 Uygarlık Tarihi
SYP2131 Türk ve Osmanlı Sanatı
SYP1072 Ortaçağ’dan Endüstri Devrimine Avrupa Sanatı
BSP3352 Batı Mitolojisi
BSP3301 Doğu Mitolojisi
SAN6204 Atölye Çalışması
SAN6212 Uygulama – Plastik Sanatlar 1
SAN6101 Modernizm-Postmodernizm: Kuram ve Eleştiriler
BSP3642 Günümüz Türk Sanatı
SAN5204 Modern Tasarımın Temel Kavramları
SAN5001 Seminer
0817001 Uzmanlık Alan Dersi - İnteraktif Medya Yüksek Lisans
0817002 Uzmanlık Alan Dersi - Sanat ve Tasarım Doktora
SAN6213 Uygulama - Plastik Sanatlar 2
SAN5317 Türk Minyatürlerinde İkonografi ve Mitoloji
SAN6116 Türk Sanatında Mekan Tasarımı
BSP2141 Yazma ve Kitap Sanatları
BSP3131 Tasarım Çözümleme ve Uygulama
Verdiği DerslerSYP1021 Uygarlık Tarihi
SYP2131 Türk ve Osmanlı Sanatı
SYP1072 Ortaçağ’dan Endüstri Devrimine Avrupa Sanatı
BSP3352 Batı Mitolojisi
BSP3301 Doğu Mitolojisi
SAN6204 Atölye Çalışması
SAN6212 Uygulama – Plastik Sanatlar 1
BSP4000 Bitirme Çalışması
SAN6101 Modernizm-Postmodernizm: Kuram ve Eleştiriler
SAN6100 Sanat ve Tasarım Doktora Proje
BSP3642 Günümüz Türk Sanatı
SAN6000 Sanatta Yeterlik Eser Çalışması
SAN5204 Modern Tasarımın Temel Kavramları
SAN5001 Seminer
SAN5000 Yüksek Lisans Tezi
0817001 Uzmanlık Alan Dersi - İnteraktif Medya Yüksek Lisans
0817002 Uzmanlık Alan Dersi - Sanat ve Tasarım Doktora
SAN6000 Doktora Tezi
SAN6213 Uygulama - Plastik Sanatlar 2
SAN5000 Yüksek Lisans Tezi
SAN5317 Türk Minyatürlerinde İkonografi ve Mitoloji
SAN6116 Türk Sanatında Mekan Tasarımı
BSP2141 Yazma ve Kitap Sanatları
BSP3131 Tasarım Çözümleme ve Uygulama