Bağlı Olduğu Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
AdBünyamin
SoyadBavlı
ÜnvanArş. Gör., Dr.
E-postabunyaminbavli@gmail.com
Web Sayfası
Koordine Ettiği Dersler
Verdiği Dersler
Asiste Ettiği DerslerEGT2010 Öğretim İlke ve Yöntemleri
EGT4011 Okul Deneyimi 1
EGT2080 Eğitimde Program Geliştirme
EGT1022 Sosyal Antropoloji
EGT5123 Eğitimde Program Geliştirme
EGT5124 Öğretim Tasarımı Modelleri
EGT5113 Mentörlük Eğitimi ve Uygulamaları
EGT6101 Türk Eğitim Sisteminin Sorunları
EGT6108 Hizmet İçi Eğitimde Program Geliştirme ve Uygulama
EGT6111 İkinci Dil Öğretimi
EGT6112 Nitel Araştırma Teknikleri
EGT6119 Öğretim Kuram ve Modelleri
EGT6117 Program Geliştirme Süreç ve Modelleri
EGT5001 Seminer
EGT6123 Eğitim Programlarının İncelenmesi
EGT2150 Eleştirel ve Analitik Düşünme