Bağlı Olduğu Akademik Birimİşletme Bölümü
AdNihat
SoyadErdoğmuş
ÜnvanProf. Dr.
E-postanihaterd@yildiz.edu.tr
Web Sayfası
Koordine Ettiği DerslerISL4611 Örgütsel Etik
ISL5308 Örgütsel Davranış Teori ve Uygulama
ISL2642 Örgütsel Davranış
ISL6124 Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirme
ISL5206 Kariyer Yönetimi
ISL5141 Kariyer Kimliğinin İnşası
ISL6158 Örgütlerde Davranışa Anlam Vermek
ISL3631 Kariyer ve Çalışma Psikolojisi
ISL5149 Nitel Araştırma Yöntemleri
Verdiği DerslerISL4611 Örgütsel Etik
ISL5308 Örgütsel Davranış Teori ve Uygulama
ISL2642 Örgütsel Davranış
ISL6124 Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirme
ISL5206 Kariyer Yönetimi
ISL5141 Kariyer Kimliğinin İnşası
ISL6158 Örgütlerde Davranışa Anlam Vermek
ISL3631 Kariyer ve Çalışma Psikolojisi