Bağlı Olduğu Akademik BirimMatematik Bölümü
AdEyüp
SoyadKızıl
ÜnvanProf. Dr.
E-postakizileyup@gmail.com
Web Sayfası
Koordine Ettiği DerslerMAT4390 Kontrol Teoriye Giriş
MAT3171 Topolojiye Giriş
MAT5130 Kontrol Teori
MAT5147 Topoloji
Verdiği DerslerMAT1320 Lineer Cebir
MAT4390 Kontrol Teoriye Giriş
MAT3171 Topolojiye Giriş
MAT5130 Kontrol Teori
MAT9000 Bitirme Çalışması
MAT5147 Topoloji