Bağlı Olduğu Akademik BirimBiyomühendislik Bölümü
AdMusa
SoyadTÜRKER
ÜnvanProf. Dr.
E-postamturker@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttp://yarbis.yildiz.edu.tr/mturker
OfisKMA-130
Ofis Saatleri09:00-17:00
Koordine Ettiği DerslerBYM2101 Moleküler Biyolojinin Temel Prensipleri
BYM2432 Metabolik Biyokimya
BYM4202 Moleküler Biyolojide Modern Teknikler
BYM6108 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar
BYM6104 Biyonanoteknoloji
BYM5113 Hücresel Biyomühendislik
BYM6107 Nanotıp
BYM5103 Hücre Kültür Teknikleri
BYM5116 Kriyobiyoloji ve Kriyotıp
BYM6106 Kök hücreler ve Rejeneratif Tıp
BYM5001 Seminer
BYM6001 Seminer
BYM5000 Yüksek Lisans Tezi
BYM6000 Doktora Tezi
BYMUZY1 Uzmanlık Alan Dersi (YL)
BYMUZD1 Uzmanlık Alan Dersi (D)
BYM4461 Hücre Mühendisliği
BYM4312 Genel Beslenme
BYM1011 Biyomühendisliğe Giriş
BYM2101 Moleküler Biyolojinin Temel Prensipleri
BYM2432 Metabolik Biyokimya
BYM4461 Hücre Mühendisliği
BYM4202 Moleküler Biyolojide Modern Teknikler
BYM4312 Genel Beslenme
BYM5201 Biyomühendislik Bilimleri 1
BYM5202 Biyomühendislik Bilimleri 2
BYM5002 Dönem Projesi
BYM5113 Hücresel Biyomühendislik
BYM5116 Kriyobiyoloji ve Kriyotıp
BYM5103 Hücre Kültür Teknikleri
BYM5225 Kök Hücreler ve Rejeneratif Tıp
BYM5226 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar
BYM5215 Biyonanoteknoloji
BYM5227 Nanotıp
BYE5202 Biyomühendislik Bilimleri I
BYE5215 Biyonanoteknoloji
BYE5203 Biyomühendislik Bilimleri II
BYE5299 Dönem Projesi
BYM6111 Bilimsel Etik ve Araştırma Yöntemleri
BYM5223 Bitki Sekonder Bileşikleri ve Doku Kültüründe Üretim Yöntemleri
Verdiği DerslerBYM2101 Moleküler Biyolojinin Temel Prensipleri
BYM2432 Metabolik Biyokimya
BYM4202 Moleküler Biyolojide Modern Teknikler
BYM4312 Genel Beslenme
BYM1011 Biyomühendisliğe Giriş
BYM2101 Moleküler Biyolojinin Temel Prensipleri
BYM2432 Metabolik Biyokimya
BYM4202 Moleküler Biyolojide Modern Teknikler
BYM4312 Genel Beslenme
BYM6111 Bilimsel Etik ve Araştırma Yöntemleri
BYM5223 Bitki Sekonder Bileşikleri ve Doku Kültüründe Üretim Yöntemleri
BYM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik