Bağlı Olduğu Akademik BirimMimarlık Bölümü
AdMelike
SoyadÖzhan
ÜnvanArş. Gör.
E-postamelikeozhn@gmail.com
Web Sayfası
Koordine Ettiği Dersler
Verdiği Dersler
Asiste Ettiği DerslerMIM6504 Mimarlık, Toplum, Kültür İlişkileri
MIM5503 Çağdaş Türkiye Mimarlığı
MIM5514 Yapı Teknolojisi Tarihi
MIM6503 Mimarlık Tarihinde Yöntembilim
MIM5509 Mimarlık Tarihi Temel Metinleri
MIM5504 Dünya Mimarlık ve Sanatında Türkler
MIM5506 İslam Mimarlığında Köken Sorunları
MIM5505 Günümüz Dünya Mimarlığı
MIM3332 1970 sonrası Dünya Mimarlığı
MIM3341 Mimarlık Mesleğinin Tarihi
MIM4321 Tasarım ve Sanatta Modernlik Sorunsalları
MIM3051 Mimarlık Tarihi 3
MIM4361 Mimarlığın Güncel Aktörleri
MIM5516 Tarih Boyunca Mimarlık ve Mekan
MIM5517 Yapı Teknolojisi Tarihine Giriş
MIM5514 Yapı Teknolojisi Tarihi
MIM6508 Endüstri Devrimi Sonrasında Mimarlık
MIM6509 Türkiye'de Mimarlık Tarihi Kuramları
MIM6510 Tasarım ve Mimarlık Tarihinde Üç Boyutlu Düşünce