Bağlı Olduğu Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
AdFikret
SoyadYıldırım
ÜnvanDr. Öğr. Üyesi
E-postafikretyildirim1981@gmail.com
Web Sayfası
Koordine Ettiği DerslerTDE2221 Orhon Türkçesi
TDE3321 Eski Türkçe Metinlerden Seçmeler
TDE1222 Türk Dili Tarihi (13. Yüzyıldan Sonra)
‎TDE3212‎ Harezm-Kıpçak Türkçesi
TDE6101 Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi ‎
TDE5100 Orhon Türkçesi YL
TDE6103 Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Yapı bilgisi
TDE5109 Yeni Uygurca
TDE4305 Dil Semineri Sözlükçülük
TDE4312 Yeni Uygurca
TDE2312 Tarih Boyunca Türklerin Kullandıkları Alfabeler
Verdiği DerslerTDE4271 Çağatayca
TDE2221 Orhon Türkçesi
TDE3321 Eski Türkçe Metinlerden Seçmeler
TDE1222 Türk Dili Tarihi (13. Yüzyıldan Sonra)
‎TDE3212‎ Harezm-Kıpçak Türkçesi
TDE6102 Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi
TDE6101 Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi ‎
TDE6105 Çuvaşça
TDE6106 Yakutça
TDE6109 Çağatay Dili ve Edebiyatı
TDE5110 Genel Dilbilim'e Giriş
TDE5104 Genel Dilbilim
TDE5103 Harezm Türkçesi
TDE5100 Orhon Türkçesi YL
TDE5111 Gagauzca
TDE5107 Kırgızca
TDE6100 Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisine Giriş
TDE6001 Seminer
TDE6103 Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Yapı bilgisi
TDE5108 Kazakça
TDE2306 Çağdaş Türk Dilleri Coğrafyası
TDE5109 Yeni Uygurca
TDE5113 Özbekçe
TDE5116 Söz Yapımı
TDE5112 Etimoloji ve Sözlükçülük
TDE6116 Klasik Moğolca
TDE6000 Doktora Tezi
TDE6114 Halaçça
TDE4305 Dil Semineri Sözlükçülük
TDE4304 Türk Dünyası Edebiyatına Giriş
TDE4308 Kırgız Dili
TDE4310 Kuzey Grubu Türk Dilleri
TDE4312 Yeni Uygurca
TDE4314 Türkmence
TDE5114 Türkmen Türkçesi
TDE6108 Hakasça
--- Uzmanlık Alan (Doktora)
TDE4000 Bitirme Çalışması
TDE2312 Tarih Boyunca Türklerin Kullandıkları Alfabeler