Bağlı Olduğu Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
AdAyşe Melek
SoyadÖzyetgin
ÜnvanProf. Dr.
E-postaozyetgin@gmail.com
Web Sayfası
Koordine Ettiği DerslerTDE5106 Kıpçak Türkçesi
TDE6001 Seminer
TDE2306 Çağdaş Türk Dilleri Coğrafyası
TDE6145 Orta Asya Türk Kültürüne Giriş
TDE6119 Orta Asya Türk Tarihi
TDE6000 Doktora Tezi
--- Uzmanlık Alan (Doktora)
TDE4000 Bitirme Çalışması
TDE6124 1950 Sonrası Türk Şiiri I: İkinci Yeni Şiiri
TDE6125 1950 Sonrası Türk Şiiri II: Bağımsız İsimler
TDE6130 Basın ve Edebiyat
TDE6139 Edebiyat Bilimi II
TDE6144 Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları
TDE6145 Orta Asya Türk Kültürüne Giriş
TDE6104 Orta Asya Türk Kültürü
TDE5223 Türk Mitolojisi ve Türk Destan İncelemeleri 2
Verdiği DerslerTDE6102 Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi
TDE6105 Çuvaşça
TDE6106 Yakutça
TDE6109 Çağatay Dili ve Edebiyatı
TDE5110 Genel Dilbilim'e Giriş
TDE5104 Genel Dilbilim
TDE5103 Harezm Türkçesi
TDE5106 Kıpçak Türkçesi
TDE5111 Gagauzca
TDE5107 Kırgızca
TDE6100 Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisine Giriş
TDE6001 Seminer
TDE5108 Kazakça
TDE2306 Çağdaş Türk Dilleri Coğrafyası
TDE5113 Özbekçe
TDE5116 Söz Yapımı
TDE5112 Etimoloji ve Sözlükçülük
TDE6116 Klasik Moğolca
TDE6145 Orta Asya Türk Kültürüne Giriş
TDE6119 Orta Asya Türk Tarihi
TDE6000 Doktora Tezi
TDE6114 Halaçça
TDE4304 Türk Dünyası Edebiyatına Giriş
TDE4308 Kırgız Dili
TDE4310 Kuzey Grubu Türk Dilleri
TDE4314 Türkmence
TDE5114 Türkmen Türkçesi
TDE6108 Hakasça
--- Uzmanlık Alan (Doktora)
TDE4000 Bitirme Çalışması
TDE6144 Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları
TDE6145 Orta Asya Türk Kültürüne Giriş
TDE6104 Orta Asya Türk Kültürü