Bağlı Olduğu Akademik BirimKültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
AdRabia
SoyadÖzakın
ÜnvanDoç. Dr.
E-postarabia@yildiz.edu.tr
Web Sayfası
Koordine Ettiği DerslerKVK1041 Bezeme Teknikleri 1
KVK1042 Bezeme Teknikleri 2
KVK2051 Geleneksel Yapı Teknolojisi ve Elemanları 1
KVK2052 Geleneksel Yapı Teknolojisi ve Elemanları 2
KVK3011 Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma 3
KVK3041 Kalemişi Koruma ve Onarım
KVK3012 Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma 4
KVK2111 Geleneksel Yapı Türleri
KVK2142 Mesleki Etik
KVK3221 Kırsal Mimari
KVK3222 Geleneksel El Sanatları
KVK3312 Geleneksel Desen Teknikleri
Verdiği DerslerKVK1011 Koruma ve Onarıma Giriş
KVK1041 Bezeme Teknikleri 1
KVK1022 Koruma Kuramları ve Mevzuatı
KVK1042 Bezeme Teknikleri 2
KVK2051 Geleneksel Yapı Teknolojisi ve Elemanları 1
KVK2052 Geleneksel Yapı Teknolojisi ve Elemanları 2
KVK3011 Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma 3
KVK3041 Kalemişi Koruma ve Onarım
KVK3012 Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma 4
KVK3002 Staj 1
KVK4000 Bitirme Çalışması
KVK4002 Staj 2
KVK2111 Geleneksel Yapı Türleri
KVK2142 Mesleki Etik
KVK3221 Kırsal Mimari
KVK3222 Geleneksel El Sanatları
KVK3312 Geleneksel Desen Teknikleri