Bağlı Olduğu Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
AdAli
SoyadEryılmaz
ÜnvanProf. Dr.
E-postaerali79@hotmail.com
Web Sayfası
OfisC310
Koordine Ettiği DerslerPDR3211 Psikolojik Testler
PDR3252 Manevi Danışmanlık
PDR4222 Çocuk Hukuku
PDR2260 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
PDR2280 Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma
PDR2330 Yakın İlişkiler Psikolojisi
Verdiği DerslerPDR2242 Test Dışı Teknikler
PDR2211 Öğrenme Psikolojisi
PDR3201 Davranış Bozuklukları 1
PDR3211 Psikolojik Testler
PDR3252 Manevi Danışmanlık
PDR4301 Okullarda RPD Uygulamaları 1
PDR4302 Okullarda RPD Uygulamaları 2
PDR2260 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
PDR2280 Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma
PDR2310 Sosyal Beceri Eğitimi
PDR2330 Yakın İlişkiler Psikolojisi
PDR5002 Dönem Projesi