Bağlı Olduğu Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
AdAli
SoyadEryılmaz
ÜnvanProf. Dr.
E-postaerali79@hotmail.com
Web Sayfası
OfisC310
Koordine Ettiği DerslerPDR3211 Psikolojik Testler
PDR3252 Manevi Danışmanlık
PDR4222 Çocuk Hukuku
PDR2260 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
PDR2280 Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma
PDR2320 Aile İçi İlişkiler ve İletişim
PDR2330 Yakın İlişkiler Psikolojisi
PDR2370 Ana-Baba Eğitimi
Verdiği DerslerPDR2242 Test Dışı Teknikler
PDR2211 Öğrenme Psikolojisi
PDR3201 Davranış Bozuklukları 1
PDR3211 Psikolojik Testler
PDR5107 Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması
PDR5000 Yüksek Lisans Tezi
PDR5003 Uzmanlık Alan Dersi
PDR6101 İleri Psikopatoloji
PDR6102 İleri Psikopatoloji II (Erişkin)
PDR6104 Ergenlik Psikolojisinde Güncel Konular
PDR6000 Doktora Tezi
PDR6003 Uzmanlık Alan Dersi
PDR5108 Psikopatoloji
PDR3252 Manevi Danışmanlık
PDR4301 Okullarda RPD Uygulamaları 1
PDR4302 Okullarda RPD Uygulamaları 2
PDR4222 Çocuk Hukuku
PDR2260 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
PDR2280 Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma
PDR2310 Sosyal Beceri Eğitimi
PDR2320 Aile İçi İlişkiler ve İletişim
PDR2330 Yakın İlişkiler Psikolojisi
PDR2370 Ana-Baba Eğitimi
PDR5004 Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik
PDR5002 Dönem Projesi
PDR5212 Pozitif Psikoloji
PDR5214 Pozitif Psikoterapi