Bağlı Olduğu Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
AdMehmet Akif
SoyadOkur
ÜnvanProf. Dr.
E-postamehmetakifo@yahoo.com
Web Sayfası
Koordine Ettiği DerslerSBU3101 Uluslararası İlişkiler I
SBU3102 Uluslararası İlişkiler II
SBU5121 Kapitalizm ve İnsan
SBU4301 Uluslararası İlişkilerde Savaş ve Çatışma
SBU3922 Türkiye Ekonomisi
SBU4641 Emperyalizm Kuramları
SBU6105 Küreselleşen Dünyada İnsan
SBU1032 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
SBU1031 Sosyoloji
SBU1612 Anayasa Hukuku
SBU5126 Sosyal ve Politik Kuram
SBU4621 Siyasi Rejim Dönüşümleri
SBU1701 Hukuka Giriş
SBU4012 Milliyetçilik Kuramları
SBU5117 Türkiye ve Ortadoğu
SBU6109 Soğuk Savaş Sonrası Ortadoğu
SBU5113 Türkiye’de Sosyal Hareketler ve Siyaset (1960-1980)
SBU5107 Kamu Hukuku
SBU3112 Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’de Militarizm
SBU2142 Türkiye'nin Yönetim Yapısı
SBU3011 Devletler Hukuku I
SBU3402 Devletler Hukuku II
SBU6104 Milliyetçilik ve Kuramlar
SBU5101 AB Ülkelerinde Politika, Politik Kültür ve Sosyal Hareketler
SBU5127 Metodoloji ve Bilim Felsefesi
SBU5124 Siyaset ve Toplumsal Değişme
SBU4572 Devlet, Toplum ve Kalkınma Kuramları
SBU5125 Türk Siyasal Hayatı
SBU5100 Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Militarizm
SBU6108 Karşılaştırmalı Perspektiften Devlet Oluşumu
SBU5105 Avrupa'da Soğuk Savaş I
SBU5104 Asya Politikaları ve Güvenliği
SBU5103 Uluslararası İlişkiler Kuramları ve Kuramsal Tartışmalar
SBU4011 Dış Politika Kuramları
SBU5109 Uluslararası Politika
SBU5108 Güvenlik Konusunda Güncel Tartışmalar
SBU5106 Avrupa'da Soğuk Savaş II
SBU4000 Bitirme Çalışması
SBU6103 İktidar ve Hukuk
SBU6912 Siyaset Teorisi Semineri
SBU5128 Türkiye'de Sivil Toplum ve Devlet
SBU6114 Çatışma Çözümü ve Yönetimi
SBU5130 Amerikan Dış Politikası
SBU3123 Türk Dünyası: Kimlik, Ekonomi, Siyaset
SBU6117 Sürdürülebilirliğin Politik Ekonomisi: Eleştirel Yaklaşımlar
Verdiği DerslerSBU3101 Uluslararası İlişkiler I
SBU3102 Uluslararası İlişkiler II
SBU4301 Uluslararası İlişkilerde Savaş ve Çatışma
SBU3922 Türkiye Ekonomisi
SBU4641 Emperyalizm Kuramları
SBU1032 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
SBU1031 Sosyoloji
SBU4621 Siyasi Rejim Dönüşümleri
SBU4012 Milliyetçilik Kuramları
SBU3112 Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’de Militarizm
SBU2142 Türkiye'nin Yönetim Yapısı
SBU3011 Devletler Hukuku I
SBU3402 Devletler Hukuku II
SBU6104 Milliyetçilik ve Kuramlar
SBU4572 Devlet, Toplum ve Kalkınma Kuramları
SBU5103 Uluslararası İlişkiler Kuramları ve Kuramsal Tartışmalar
SBU4011 Dış Politika Kuramları
SBU4000 Bitirme Çalışması
SBU5130 Amerikan Dış Politikası
SBU3123 Türk Dünyası: Kimlik, Ekonomi, Siyaset
SBU6117 Sürdürülebilirliğin Politik Ekonomisi: Eleştirel Yaklaşımlar