Bağlı Olduğu Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
AdBanu
SoyadÖztürk
ÜnvanDr. Öğr. Üyesi
E-postaobanu@hotmail.com
Web Sayfası
OfisD-1024
Koordine Ettiği DerslerTDE2302 Batı Edebiyatı
TDE3371 Anlatı Çözümlemeleri
TDE5228 Modern Türk Edebiyatında Hatırat
Verdiği DerslerTDE4262 Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı
TDE2262 Servet-i Fünun Edebiyatında Roman ve Hikâye
TDE4251 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiir ve Öyküsü
TDE5203 Araştırma Yöntem ve Tekniklerine Giriş
TDE5209 Modern Türk Eleştirisinin Eleştirisi
TDE5210 Çağdaş Türk Şiiri
TDE5211 Yeni Türk Edebiyatında Oryantalizm ve Oksidantializm
TDE3364 Türk Edebiyatında Deneme
TDE2271 Edebiyat Kuramları
TDE5215 Edebiyat Kuramları YL
TDE5205 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
TDE3261 II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı'na Giriş
TDE3262 II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı
TDE6001 Seminer
TDE2302 Batı Edebiyatı
TDE6000 Doktora Tezi
--- Uzmanlık Alan (Doktora)
TDE4000 Bitirme Çalışması
TDE5202 Edebiyat Akımları
TDE5204 Şiirde Anlam ve Yorum
TDE6120 Roman Teorileri ve Analizleri I
TDE6121 Roman Teorileri ve Analizleri II
TDE6126 Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri I
TDE6127 Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri II
TDE6130 Basın ve Edebiyat
TDE6131 Türk Edebiyatında Tartışmalar I
TDE6132 Türk Edebiyatında Tartışmalar II
TDE6134 Yeni Türk Edebiyatına Yön Verenler II
TDE6137 Türk Edebiyatında Poetikalar
TDE6138 Edebiyat Bilimi I
TDE6139 Edebiyat Bilimi II
TDE3371 Anlatı Çözümlemeleri
TDE4321 Modern Türk Şiiri
TDE4318 Eleştirel Okuma