Bağlı Olduğu Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
AdZeynep Pınar
SoyadCan
ÜnvanArş. Gör.
E-postazeynepinarcan@gmail.com
Web Sayfası
OfisD-1020
Koordine Ettiği Dersler
Verdiği Dersler
Asiste Ettiği DerslerTDE4271 Çağatayca
TDE3211 Karahanlı Türkçesi
TDE2221 Orhon Türkçesi
TDE3321 Eski Türkçe Metinlerden Seçmeler
TDE1221 Türk Dili Tarihi (13. Yüzyıla Kadar)
TDE1222 Türk Dili Tarihi (13. Yüzyıldan Sonra)
TDE4222 Yeni Türk Yazı Dilleri
TDE2222 Uygur Türkçesi
‎TDE3212‎ Harezm-Kıpçak Türkçesi
TDE6102 Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi
TDE5XXX Türk Dili Semineri
TDE6101 Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi ‎
TDE6105 Çuvaşça
TDE6106 Yakutça
TDE5101 Eski Uygurca
TDE6109 Çağatay Dili ve Edebiyatı
TDE5110 Genel Dilbilim'e Giriş
TDE5104 Genel Dilbilim
TDE5103 Harezm Türkçesi
TDE5102 Karahanlıca
TDE5106 Kıpçak Türkçesi
TDE5107 Kırgızca
TDE6100 Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisine Giriş
TDE2306 Çağdaş Türk Dilleri Coğrafyası
TDE5113 Özbekçe
TDE5116 Söz Yapımı
TDE5112 Etimoloji ve Sözlükçülük
TDE6116 Klasik Moğolca
TDE6119 Orta Asya Türk Tarihi
TDE6114 Halaçça
TDE4305 Dil Semineri Sözlükçülük
TDE4309 Sözlükçülük ve Etimoloji
TDE4313 Özbek Edebiyatı
TDE4306 Dil Semineri Dilde Sadeleşme
TDE4308 Kırgız Dili
TDE4310 Kuzey Grubu Türk Dilleri
TDE4312 Yeni Uygurca
TDE4314 Türkmence
TDE5114 Türkmen Türkçesi
TDE5118 Rusça Başlangıç I
TDE6108 Hakasça
TDE6107 Tuvaca
TDE6145 Orta Asya Türk Kültürüne Giriş
TDE6104 Orta Asya Türk Kültürü
TDE5120 Tarihi Türk Dili Metinleri
TDE2312 Tarih Boyunca Türklerin Kullandıkları Alfabeler