Bağlı Olduğu Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
AdAynur
SoyadKoçak
ÜnvanProf. Dr.
E-postaaynurnazkocak@hotmail.com
Web Sayfasıavesis.yildiz.edu.tr/nurkocak
OfisD-1027
Koordine Ettiği DerslerTDE3342 Türk Eğlence Kültürü
TDE5203 Araştırma Yöntem ve Tekniklerine Giriş
TDE5001 Seminer
TDE5205 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
TDE5003 Uzmanlık Alan Dersi
TDE5001 Seminer
TDE5000 Yüksek Lisans Tezi
TDE5000 Yüksek Lisans Tezi
--- Uzmanlık Alan (Yüksek Lisans)
TDE5200 Halkbilimi Kuramları
TDE5201 Karşılaştırmalı Türk Mitolojisi ve Destanları
TDE6200 Halkbilimi Kuramları
TDE6140 Karşılaştırmalı Türk Mitolojisi ve Destanları
TDE6143 İstanbul ve Kültür
TDE6142 Halk Anlatı İncelemeleri
TDE6141 Halk Şiiri İncelemeleri
TDE6199 Türk Kültüründe Mizah
TDE5222 Türk Mitolojisi ve Türk Destan İncelemeleri 1
TDE5226 Dini Tasavvufi Türk Edebiyatında Manzum Eserler
TDE5227 Dede Korkut İncelemeleri
TDE5229 Yemek ve Kültür
TDE5230 Türk Mutfak ve Yemek Kültürü
Verdiği DerslerTDE1262 Türk Halk Edebiyatına Giriş
TDE3331 Türk Mizah Kültürü
TDE3342 Türk Eğlence Kültürü
TDE4341 İstanbul Folkloru'na Giriş
TDE4342 İstanbul Folkloru
TDE3221 Türk Halk Edebiyatı
TDE3252 Türk Halk Şiiri
TDE5203 Araştırma Yöntem ve Tekniklerine Giriş
TDE5205 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
TDE2281 Geleneksel Türk Tiyatrosu
TDE6001 Seminer
TDE6000 Doktora Tezi
--- Uzmanlık Alan (Doktora)
TDE4000 Bitirme Çalışması
TDE5200 Halkbilimi Kuramları
TDE5201 Karşılaştırmalı Türk Mitolojisi ve Destanları
TDE6200 Halkbilimi Kuramları
TDE6140 Karşılaştırmalı Türk Mitolojisi ve Destanları
TDE6143 İstanbul ve Kültür
TDE6142 Halk Anlatı İncelemeleri
TDE6141 Halk Şiiri İncelemeleri
TDE5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik
TDE6199 Türk Kültüründe Mizah
TDE6144 Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları
TDE5299 Dini Tasavvufi Türk Edebiyatında Mensur Eserler
TDE5220 Türk Halk Edebiyatının Kaynakları
TDE3382 Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı
TDE5222 Türk Mitolojisi ve Türk Destan İncelemeleri 1
TDE5223 Türk Mitolojisi ve Türk Destan İncelemeleri 2
TDE5226 Dini Tasavvufi Türk Edebiyatında Manzum Eserler
TDE5227 Dede Korkut İncelemeleri