Bağlı Olduğu Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
AdMeriç
SoyadHarmancı
ÜnvanDoç. Dr.
E-postamericharmanci@yahoo.com
Web Sayfası
Koordine Ettiği DerslerTDE1262 Türk Halk Edebiyatına Giriş
TDE4341 İstanbul Folkloru'na Giriş
TDE4342 İstanbul Folkloru
TDE3221 Türk Halk Edebiyatı
TDE3252 Türk Halk Şiiri
TDE5299 Dini Tasavvufi Türk Edebiyatında Mensur Eserler
TDE5220 Türk Halk Edebiyatının Kaynakları
TDE3382 Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı
TDE2310 Halk Bilimi
TDE4362 Türk Mitolojisi ve Türk Destanları
Verdiği DerslerTDE1262 Türk Halk Edebiyatına Giriş
TDE3331 Türk Mizah Kültürü
TDE4341 İstanbul Folkloru'na Giriş
TDE4342 İstanbul Folkloru
TDE3221 Türk Halk Edebiyatı
TDE3252 Türk Halk Şiiri
TDE2281 Geleneksel Türk Tiyatrosu
TDE6001 Seminer
TDE6000 Doktora Tezi
--- Uzmanlık Alan (Doktora)
TDE5200 Halkbilimi Kuramları
TDE5201 Karşılaştırmalı Türk Mitolojisi ve Destanları
TDE6199 Türk Kültüründe Mizah
TDE5299 Dini Tasavvufi Türk Edebiyatında Mensur Eserler
TDE5220 Türk Halk Edebiyatının Kaynakları
TDE3382 Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı
TDE2310 Halk Bilimi
TDE4362 Türk Mitolojisi ve Türk Destanları
TDE5222 Türk Mitolojisi ve Türk Destan İncelemeleri 1
TDE5223 Türk Mitolojisi ve Türk Destan İncelemeleri 2
TDE5226 Dini Tasavvufi Türk Edebiyatında Manzum Eserler