Bağlı Olduğu Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
AdÖzlem
SoyadYiğitoğlu
ÜnvanDr. Öğr. Üyesi
E-postaoziyigitoglu@gmail.com
Web Sayfası
Koordine Ettiği DerslerTDE3211 Karahanlı Türkçesi
TDE1221 Türk Dili Tarihi (13. Yüzyıla Kadar)
TDE4222 Yeni Türk Yazı Dilleri
TDE2222 Uygur Türkçesi
TDE5101 Eski Uygurca
TDE5102 Karahanlıca
TDE5113 Özbekçe
TDE4307 Oğuz Grubu Türk Dilleri
TDE4309 Sözlükçülük ve Etimoloji
TDE4306 Dil Semineri Dilde Sadeleşme
TDE6107 Tuvaca
Verdiği DerslerTDE3211 Karahanlı Türkçesi
TDE1221 Türk Dili Tarihi (13. Yüzyıla Kadar)
TDE4222 Yeni Türk Yazı Dilleri
TDE2222 Uygur Türkçesi
TDE6102 Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi
TDE6105 Çuvaşça
TDE6106 Yakutça
TDE5101 Eski Uygurca
TDE6109 Çağatay Dili ve Edebiyatı
TDE5102 Karahanlıca
TDE6100 Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisine Giriş
TDE6001 Seminer
TDE5113 Özbekçe
TDE6116 Klasik Moğolca
TDE6000 Doktora Tezi
TDE4307 Oğuz Grubu Türk Dilleri
TDE4309 Sözlükçülük ve Etimoloji
TDE4306 Dil Semineri Dilde Sadeleşme
TDE6108 Hakasça
TDE6107 Tuvaca
--- Uzmanlık Alan (Doktora)