Bağlı Olduğu Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
AdBüşra
SoyadÇelik Vural
ÜnvanDr. Öğr. Üyesi
E-postabusra.celk@hotmail.com
Web Sayfası
Koordine Ettiği DerslerTDE1272 Eski Türk Edebiyatında Şekil ve Tür
TDE1271 Eski Türk Edebiyatına Giriş
TDE4351 Büyük Şark Klâsikleri
TDE2212 Metin Şerhi
TDE2241 Eski Türk Edebiyatı 13.-14. Yüzyıl
TDE3241 Eski Türk Edebiyatı 16. Yüzyıl
‎TDE3242‎ Eski Türk Edebiyatı 17. Yüzyıl
Verdiği DerslerTDE1272 Eski Türk Edebiyatında Şekil ve Tür
TDE1271 Eski Türk Edebiyatına Giriş
TDE4351 Büyük Şark Klâsikleri
TDE4241 Eski Türk Edebiyatı 18. Yüzyıl
TDE4242 Eski Türk Edebiyatı 19. Yüzyıl
TDE4352 Divan Edebiyatı Tartışmaları
TDE3341 Edebî Sanatlar
TDE3352 Fuzuli
TDE2242 Eski Türk Edebiyatı 15. Yüzyıl
TDE2212 Metin Şerhi
TDE2241 Eski Türk Edebiyatı 13.-14. Yüzyıl
TDE2252 Osmanlı Türkçesi II
TDE4371 Eski Türk Edebiyatının Fikri Kaynakları
TDE2251 Osmanlı Türkçesi I
TDE4372 Klasik Türk Edebiyatında Mazmunlar
TDE5207 Eski Türk Edebiyatında Nesir’e Giriş
TDE5208 Türk Edebiyatında Mesnevi Türü
TDE3241 Eski Türk Edebiyatı 16. Yüzyıl
TDE5212 Eski Türk Edebiyatında Nazım
TDE5213 Eski Türk Edebiyatında Nesir
TDE5214 Eski Türk Edebiyatında Kavramlar ve Motifler
‎TDE3242‎ Eski Türk Edebiyatı 17. Yüzyıl
TDE6001 Seminer
TDE6000 Doktora Tezi
--- Uzmanlık Alan (Doktora)
TDE2304 Farsça
TDE2308 Arapça
TDE6122 Metin Şerhi Usulleri
TDE6123 Elyazmaları ve Özellikleri
TDE6128 Eski Türk Edebiyatı Nazım Biçimleri
TDE6129 Eski Türk Edebiyatı Nazım Türleri
TDE6135 Divan Şiiri Poetikası
TDE6136 Klasik Metin Tamiri
TDE5221 Osmanlı Türkçesi Edebi Metin Çözümlemeleri