Bağlı Olduğu Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
AdAhmet
SoyadBaşal
ÜnvanDoç. Dr.
E-postaahmetbasal@gmail.com
Web Sayfası
Koordine Ettiği DerslerEGT5126 Akademik Yazma Becerileri
EGT6124 İngilizce Akademik Yazma Becerileri
HYT5133 Yetişkinlerde Öğrenme Psikolojisi
HYT5135 Yetişkinlerde Kapsayıcı Dil Eğitimi
HYT5129 Yetişkin Eğitiminde Program Geliştirme
HYT5130 Yetişkin Eğitimi Yöntem ve Teknikleri
HYT5131 Öğretim ve Öğrenmede Yapay Zeka Kullanımı
HYT5132 Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri
EGT5134 Farklılaştırılmış Öğretim
HYT5136 Yetişkin Eğitiminde Öğretim Materyali Geliştirme
HYT5137 Yetişkin Eğitimi Araştırmalarında Nitel Yöntemler
HYT5139 Hayat Boyu Öğrenme ve Sağlıklı İnsan İlişkileri
HYT5140 Öğrenme ve Öğretim Tasarımı
HYT5141 Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Rapor Hazırlama
Verdiği DerslerEGT5126 Akademik Yazma Becerileri