Bağlı Olduğu Akademik BirimTürkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
AdNeslihan
SoyadKarakuş
ÜnvanDoç. Dr.
E-postaneslihankarakush@gmail.com
Web Sayfası
Koordine Ettiği DerslerSBO2130 Topluma Hizmet Uygulamaları
TRO1011 Yazı Yazma Teknikleri
TRO2921 Türk Halk Edebiyatı 1
TRO2912 Türk Halk Edebiyatı 2
TRO4911 Tiyatro Ve Drama Uygulamaları
TRO4902 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı
TRO4341 Önemli Günler, Haftalar ve Sunumları
TEB5101 Anadili Öğretiminde Çocuk Edebiyatı
TEB5108 Çağdaş Türk Edebiyatı ve Öğretimi
SBT6118 Türkçe Öğretim Sürecindeki Kültürel ve Sosyolojik Yapılar
SBT6119 Türk Halk Edebiyatı Metin Örnekleri İle Türkçe Öğretimi
Verdiği DerslerSBO2130 Topluma Hizmet Uygulamaları
TRO1011 Yazı Yazma Teknikleri
TRO2921 Türk Halk Edebiyatı 1
TRO2912 Türk Halk Edebiyatı 2
TRO4911 Tiyatro Ve Drama Uygulamaları
TRO4902 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı
TRO4341 Önemli Günler, Haftalar ve Sunumları
TEB5106 Anlatma Teknikleri
TEB5108 Çağdaş Türk Edebiyatı ve Öğretimi
TEB5110 İleri Osmanlıca
TEB5103 İlköğretimde Metin Hazırlama
TEB5105 Ortaöğretimde Metin Hazırlama
TEB5104 Türkçe Öğretim Programları
TEB5111 Türkçe Öğretiminde Edebî Türler
TEB5109 Türkçenin Söz Dizimi
TEB5102 Yabancılara Türkçe Öğretimi
SBT6118 Türkçe Öğretim Sürecindeki Kültürel ve Sosyolojik Yapılar
SBT6119 Türk Halk Edebiyatı Metin Örnekleri İle Türkçe Öğretimi