Bağlı Olduğu Akademik Birimİstatistik Bölümü
AdElif
SoyadTuna
ÜnvanDr. Öğr. Üyesi
E-postaelfztrk@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/eozturk
Koordine Ettiği DerslerIST3130 Karar Teorisi
IST5110 İleri Regresyon Analizi
IST4220 İstatistiksel Kalite Kontrol
IST5121 Panel Veri Modelleri
IST3330 Mali Cebir ve Ticari Hesap
IST4322 Uygulamalı Panel Veri Analizi
Verdiği DerslerIST2121 Matematiksel İstatistiğe Giriş
IST3130 Karar Teorisi
IST4000 Bitirme Çalışması
IST1131 Olasılığa Giriş
IST4232 Yöneylem Araştırması 2
IST3082 İstatistikte Parametre Tahmini ve Hipotez Testi
IST4220 İstatistiksel Kalite Kontrol
ISTUYL1 Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)
ISTUDR1 Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)
IST3002 Mesleki Staj
IST5121 Panel Veri Modelleri
IST3330 Mali Cebir ve Ticari Hesap
IST4322 Uygulamalı Panel Veri Analizi