Bağlı Olduğu Akademik Birimİşletme Bölümü
Adİbrahim
SoyadKırcova
ÜnvanProf. Dr.
E-postakircova@yildiz.edu.tr
Web Sayfası
OfisH-301
Koordine Ettiği DerslerISL3411 Pazarlama
ISL3522 Uluslararası Pazarlama
ISL4421 Pazarlama Araştırması
ISL4431 Elektronik Ticaret
ISL4891 Müşteri İlişkileri Yönetimi
ISL4851 İşletmelerde İnovasyon Yönetimi
ISL2901 Doğrudan Pazarlama
ISL4440 Perakendeci Mağaza Yönetimi
ISL4870 Marka Yönetimi
ISL4910 Reklam Yönetimi
ISL4420 Satış Yönetimi
ISL4140 Hizmet Pazarlaması
ISL3621 Üretim Yönetimi
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri
ISL6120 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
ISL5130 Lojistik Yönetimi
ISL5313 Üretim Yönetiminin Temelleri
0335106 Pazarlama Yöntemleri
ISL5142 Üretim Yönetiminde İnovasyon
ISL3450 Sosyal Medya Pazarlama
ISL3460 Mobil Pazarlama
ISL4450 Pazarlama Analitiği
ISL3990 Şehir Pazarlaması
ISL4150 Sürdürülebilir Pazarlama
Verdiği DerslerISL3411 Pazarlama
ISL3522 Uluslararası Pazarlama
ISL4421 Pazarlama Araştırması
ISL4431 Elektronik Ticaret
ISL4891 Müşteri İlişkileri Yönetimi
ISL4851 İşletmelerde İnovasyon Yönetimi
ISL2901 Doğrudan Pazarlama
ISL4440 Perakendeci Mağaza Yönetimi
ISL4870 Marka Yönetimi
ISL4910 Reklam Yönetimi
ISL4420 Satış Yönetimi
ISL4140 Hizmet Pazarlaması
ISL4710 Üretim Stratejileri
ISL3621 Üretim Yönetimi
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri
ISL6120 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
ISL5130 Lojistik Yönetimi
ISL5313 Üretim Yönetiminin Temelleri
ISL5139 İleri Pazarlama Araştırmaları
0335106 Pazarlama Yöntemleri
ISL5302 Elektronik Ticaret ve İnternette Pazarlama
ISL5106 Pazarlamada Davranışsal Yaklaşım
ISL6155 Dijital Pazarlama
ISL6118 Pazarlama Kuramı
ISL6101 Pazarlama Stratejisi
ISL6107 Global Pazarlama
ISL6102 Tüketim Teorisi
ISL6110 İlişkisel Pazarlama
ISL5115 Ürün Geliştirme
ISL5118 Pazarlama Planlaması
ISL5304 Pazarlama Araştırması Teknikleri
ISL5134 Global Pazarlama Yönetimi
ISL4860 Tüketici Davranışı
ISL5142 Üretim Yönetiminde İnovasyon
ISL3990 Şehir Pazarlaması