Bağlı Olduğu Akademik BirimÇevre Mühendisliği Bölümü
AdErtan
SoyadARSLANKAYA
ÜnvanDoç. Dr.
E-postaakaya@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıwww.yarbis.yildiz.edu.tr/akaya
Ofis2-014
Koordine Ettiği DerslerCEV4622 Tehlikeli Atık Yönetimi
CEV2231 İstatistik
CEV5106 Çevre Mühendisliğinde Optimizasyon Uygulamaları
CEV5114 Katı Atıklardan Enerji ve Madde Kazanımı
CEV5117 Özel ve Tehlikeli Atıklar
Verdiği DerslerCEV4362 Membran Biyoreaktörler
CEV4622 Tehlikeli Atık Yönetimi
CEV2231 İstatistik
CEV4071 Atıksuların Arıtılması
CEV5106 Çevre Mühendisliğinde Optimizasyon Uygulamaları
CEV5114 Katı Atıklardan Enerji ve Madde Kazanımı
CEV5117 Özel ve Tehlikeli Atıklar
CEV5000 Yüksek Lisans Tezi
CEV6000 Doktora Tezi
CEV3371 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği