Bağlı Olduğu Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
AdZehra
SoyadTaşpınar
ÜnvanDr. Öğr. Üyesi
E-postataspinar@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/taspinar
Koordine Ettiği DerslerIMO4022 Matematiksel Oyunlar
IMO1132 Soyut Matematik
IMO2211 Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
IMO3322 Olasılık ve İstatistik Öğretimi
IMO3332 Matematik Öğretiminde İlişkilendirme
IMO4421 Matematikte Problem Çözme
IMO4432 Matematik Öğretiminde Modelleme
IMO2030 İlkokul Matematik Öğretimi
IMO2130 Oyunla Matematik Öğretimi
Verdiği DerslerIMO4042 Matematiksel Modeller
IMO3061 Matematik Öğrenimi ve Öğretimi
IMO3071 Görsel Matematik
IMO4102 Matematik Eğitiminde Alan Çalışması
IMO4051 Geometri Öğretimi
IMO1132 Soyut Matematik
IMO2211 Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
IMO2212 Ortaokul Matematik Öğretim Programları
IMO3311 Sayıların Öğretimi
IMO3312 Cebir Öğretimi
IMO3322 Olasılık ve İstatistik Öğretimi
IMO3332 Matematik Öğretiminde İlişkilendirme
IMO4421 Matematikte Problem Çözme
IMO4431 Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları
IMO4441 Mantıksal Akıl Yürütme
IMO4432 Matematik Öğretiminde Modelleme
IMO2010 Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi
IMO2030 İlkokul Matematik Öğretimi
IMO2040 Matematik Ders Kitabı İncelemesi
IMO2050 Matematik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları
IMO2060 Matematik Eğitiminde Özdüzenleme
IMO2070 Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme
IMO2090 Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları
IMO2110 Matematik Sınıflarında İletişim
IMO2120 Üstün Yetenekli Öğrencilere Matematik Öğretimi
IMO2130 Oyunla Matematik Öğretimi
IMO2140 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
IMO2080 Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı
IMO2010 Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi
Asiste Ettiği DerslerIMO2022 Lineer Cebir II