Bağlı Olduğu Akademik BirimMatematik Mühendisliği Bölümü
Adİnci
SoyadAlbayrak
ÜnvanProf. Dr.
E-postaibayrak@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/ibayrak
OfisA-220
Ofis Saatleri09.00-17.00
Koordine Ettiği DerslerMTM3512 Kompleks Analiz 1
MTM4601 Kompleks Analiz 2
MTM5119 Mühendisler İçin Matematiksel Metodlar
MTM5229 Mühendislik Matematiği 1
MTM5205 Emeklilik Sistemleri ve Yatırım Planlaması
MTM5211 Finansal Risk Analizinde Matematiksel Modelleme
MTM5237 Sigortacılığa Giriş ve Aktüerya Matematiği
MTM5239 Tedarik Zinciri Sistemlerinin Tasarımı ve Yönetimi
MTM5241 Yapay Sinir Ağları
MTM5217 İleri Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
MTM5219 İleri web Programlama ve Geliştirme
MTM5227 Maple ile İleri Bilgisayar Cebri Uygulamaları
MTM5215 İleri Doğrusal Cebir ve Optimizasyon
MTM5223 İstatistiki Karar Teorisi
MTM5233 Olasılık Teorisi ve Matematiksel İstatistik
MTM5238 Stokastik Diferansiyel Denklemler
MTM5209 Finansal Modelleme
MTM5203 Belirsizliğin Matematiği
MTM5236 Portföy Yönetimi
MTM5240 Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi
MTM5242 Yazılım Projeleri Yönetimi
MTM5231 Mühendislik Matematiği 2
MTM5235 Para ve Sermaye Piyasaları
MTM5225 Karar Analiz Metodları
MTM5201 Ayrık Matematik ve Algoritmalar
MTM5207 Finans Matematiği
MTM5234 Oyunlar Teorisinin Matematiksel Uygulamaları
MTM5213 Finansta Stokastik Süreçler
MTM5221 İleri Zaman Serileri Analizi
MTM5229 Mühendislik Matematiği 1
MTM5231 Mühendislik Matematiği 2
MTM5235 Para ve Sermaye Piyasaları
MTM5225 Karar Analiz Metodları
MTM5201 Ayrık Matematik ve Algoritmalar
MTM5207 Finans Matematiği
MTM5234 Oyunlar Teorisinin Matematiksel Uygulamaları
MTM5213 Finansta Stokastik Süreçler
MTM5221 İleri Zaman Serileri Analizi
MTM5215 İleri Doğrusal Cebir ve Optimizasyon
MTM5223 İstatistiki Karar Teorisi
MTM5233 Olasılık Teorisi ve Matematiksel İstatistik
MTM5238 Stokastik Diferansiyel Denklemler
MTM5209 Finansal Modelleme
MTM5203 Belirsizliğin Matematiği
MTM5236 Portföy Yönetimi
MTM5240 Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi
MTM5242 Yazılım Projeleri Yönetimi
MTM5205 Emeklilik Sistemleri ve Yatırım Planlaması
MTM5211 Finansal Risk Analizinde Matematiksel Modelleme
MTM5237 Sigortacılığa Giriş ve Aktüerya Matematiği
MTM5239 Tedarik Zinciri Sistemlerinin Tasarımı ve Yönetimi
MTM5241 Yapay Sinir Ağları
MTM5217 İleri Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
MTM5219 İleri web Programlama ve Geliştirme
MTM5227 Maple ile İleri Bilgisayar Cebri Uygulamaları
MTM5002 Dönem Projesi
MTE8198 Yüksek Lisans Semineri (Tezsiz)
MTM8198 Yüksek Lisans Semineri (Tezsiz)
MTM5002 Dönem Projesi
Verdiği DerslerMTM3512 Kompleks Analiz 1
MTM3591 Bulanık Mantık
MTM3582 Matris Analizi
MTM4601 Kompleks Analiz 2
MTM6104 Diferansiyel Denklemler Teorisi
MTM5119 Mühendisler İçin Matematiksel Metodlar
MTM6108 Green Fonksiyonları ve Sınır Değer Problemleri
MTM5209 Finansal Modelleme
MTM5236 Portföy Yönetimi
MTM5235 Para ve Sermaye Piyasaları
MTM6104 Diferansiyel Denklemler Teorisi
MTM1531 Lineer Cebir
MTM2532 Analitik Geometri
MTM3512 Kompleks Analiz 1
MTM6108 Green Fonksiyonları ve Sınır Değer Problemleri
MTM3591 Bulanık Mantık
MTM5119 Mühendisler İçin Matematiksel Metodlar
MTM4601 Kompleks Analiz 2