Bağlı Olduğu Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
AdSeher Merve
SoyadErus
ÜnvanDr. Öğr. Üyesi
E-postasmerve@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttps://avesis.yildiz.edu.tr/smerve
Koordine Ettiği DerslerPDR2222 Yaşam Dönemleri Ve Uyum Sorunları
PDR2212 Kişilik Kuramları
PDR4221 Aile Danışmanlığı
PDR4231 Meslek Etiği Ve Yasal Konular
Verdiği DerslerPDR2222 Yaşam Dönemleri Ve Uyum Sorunları
PDR2212 Kişilik Kuramları
PDR4221 Aile Danışmanlığı
PDR4231 Meslek Etiği Ve Yasal Konular
PDR5100 Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışma
PDR5000 Yüksek Lisans Tezi
PDR5003 Uzmanlık Alan Dersi
PDR6105 Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Güncel Konular
PDR6107 Evlilik ve Aile Danışmanlığı
PDR6000 Doktora Tezi
PDR6003 Uzmanlık Alan Dersi
PDR2370 Ana-Baba Eğitimi
PDR5004 Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik
PDR5002 Dönem Projesi
PDR5206 Kişiliğin Gelişimi ve Uyum Problemleri
PDR5207 Kariyer Psikolojik Danışmanlığı
PDR5210 Meslek Etiği ve Yasal Konular
PDR5211 Sosyal Beceriler
Asiste Ettiği DerslerPDR1222 Okullarda Rehberlik Ve Psikolojik Danışma
PDR4092 Rehberlik Ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması
PDR4112 Kurum Deneyimi