Bağlı Olduğu Akademik BirimMüzik ve Sahne Sanatları Bölümü
AdAyrin
SoyadErsöz
ÜnvanProf. Dr.
E-postaaersoz@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/aersoz, http://www.mssb.yildiz.edu.tr/kadro.php?id=61
OfisB-1046, 11
Ofis SaatleriNA
Koordine Ettiği DerslerDNS1421 Anatomi ve Kineziyoloji
DNS1211 Beden ve Hareket Farkındalığı
DNS1411 Doğaçlama 1
DNS1321 Temel Bale Kavramları
DNS1322 Bale 1
DNS1222 Çağdaş Dans Tekniklerine Giriş
DNS2621 Çağdaş Dans Teknikleri 1
DNS1422 Doğaçlama-2
DNS2641 Dans Kompozisyonu
DNS2451 Dansta Müzik ve Ritim
DNS2622 Çağdaş Dans Teknikleri 2
DNS2642 Dans Prodüksyonu
DNS2542 Mesleki İngilizce 1
DNS4271 Çağdaş Dans Teknikleri 5
DNS3642 Koreografi Yöntemleri
DNS4651 Videodans
DNS3652 Repertuar
DNS4000 Bitirme Çalışması
DNS4282 Çağdaş Dans Teknikleri 6
DNS3631 Bale 4
DNS3551 Mesleki İngilizce 2
DNS3251 Çağdaş Dans Teknikleri 3
DNS3641 Performans
DNS3701 Dans Araştırması-1
DNS3711 Beden Kuramları
DNS3722 Çağdaş Dansta Kuram ve Uygulama İlişkisi
DNS2651 Dans Tarihi 1
DNS4741 Dramaturji
DNS4752 Günümüzde Avangard: Dijital performans
DNS3732 Sahne Sanatlarında Kültürlerarasılık
DNS4711 Sosyal Kültürel Teoriler Eşliğinde Gösteri Sanatlari Analizi-1
DNS4712 Sosyal Kültürel Teoriler Eşliğinde Gösteri Sanatlari Analizi-2
DNS2652 Dans Tarihi 2
DNS2681 Dans Eleştirisi 1
DNS2682 Dans Eleştirisi 2
DNS4371 Bale 6
DNS4382 Bale 7
DNS4721 16. yy'dan Günümüze İstanbul'da Dans
MTP4740 Yeni Dramaturji
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans
MSS5100 Çağdaş Koreografi
MSS5101 İleri Dans Teknikleri 1
MSS5113 İleri Dans Teknikleri 2
MSS5000 Yüksek Lisans Tezi
MSS6001 Seminer
MSS6101 Modernite Öncesi İslam Beden Kültürünün Epistemolojisi
MSS6102 Batı Düşüncesinde Beden
MSS6108 Moderniteden Küreselliğe İslam Beden Kültürü
MSS6000 Doktora Tezi
MSS5003 Uzmanlık Alan Dersi
MSS6003 Uzmanlık Alan Dersi
MTP4750 Çağdaş Dansta Kuram Ve Uygulama İlişkisi
MSS5129 Sahne Sanatları Kuramı
Verdiği DerslerDNS1421 Anatomi ve Kineziyoloji
DNS1211 Beden ve Hareket Farkındalığı
DNS1411 Doğaçlama 1
DNS1321 Temel Bale Kavramları
DNS1322 Bale 1
DNS1222 Çağdaş Dans Tekniklerine Giriş
DNS2621 Çağdaş Dans Teknikleri 1
DNS1422 Doğaçlama-2
DNS2641 Dans Kompozisyonu
DNS2451 Dansta Müzik ve Ritim
DNS2622 Çağdaş Dans Teknikleri 2
DNS2642 Dans Prodüksyonu
DNS2542 Mesleki İngilizce 1
DNS4271 Çağdaş Dans Teknikleri 5
DNS3642 Koreografi Yöntemleri
DNS4651 Videodans
DNS3652 Repertuar
DNS4000 Bitirme Çalışması
DNS4282 Çağdaş Dans Teknikleri 6
DNS3631 Bale 4
DNS3551 Mesleki İngilizce 2
DNS3251 Çağdaş Dans Teknikleri 3
DNS3641 Performans
DNS3701 Dans Araştırması-1
DNS3711 Beden Kuramları
DNS3702 Dans Araştırması-2
DNS3722 Çağdaş Dansta Kuram ve Uygulama İlişkisi
DNS2651 Dans Tarihi 1
DNS4741 Dramaturji
DNS4752 Günümüzde Avangard: Dijital performans
DNS3732 Sahne Sanatlarında Kültürlerarasılık
DNS4711 Sosyal Kültürel Teoriler Eşliğinde Gösteri Sanatlari Analizi-1
DNS4712 Sosyal Kültürel Teoriler Eşliğinde Gösteri Sanatlari Analizi-2
DNS2652 Dans Tarihi 2
DNS2681 Dans Eleştirisi 1
DNS2682 Dans Eleştirisi 2
DNS4371 Bale 6
DNS4382 Bale 7
DNS4721 16. yy'dan Günümüze İstanbul'da Dans
MTP4740 Yeni Dramaturji
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans
MSS5100 Çağdaş Koreografi
MSS5101 İleri Dans Teknikleri 1
MSS5113 İleri Dans Teknikleri 2
MSS6101 Modernite Öncesi İslam Beden Kültürünün Epistemolojisi
MSS6102 Batı Düşüncesinde Beden
MSS6108 Moderniteden Küreselliğe İslam Beden Kültürü
MTP4750 Çağdaş Dansta Kuram Ve Uygulama İlişkisi